Beroepsgeheim, privacy en roddelen
Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?
Mijn job, mijn trots
Zelfzorg en veerkracht in tijden van corona
EHBO en arbeidshygiëne
Rugvriendelijk werken in de zorg
Vorming op maat
Hoera een klacht! Kunnen we beter worden van klachten?
De cliënt centraal: klantgericht werken
De rechten van de patiënt. Ook voor mijn cliënt?
Burn-out? Burn-in!
Werken met "vapeurkes"
Beschuldiging van diefstal
De grenzen van hulpverlening in extreme situaties
Beroepshouding, deontologie en ethiek in de thuiszorg
Beroepsgeheim, privacy, … en roddelen
Samenwerken met een stagiaire. Last of zegen?
De medicamentenkast van de cliënt
Een confrontatie met discriminatie?
Grensoverschrijdend gedrag in de zorg
Diabetes
Wat is Parkinson, MS, CVA, …
Fysieke veranderingen bij het ouder worden en hun gevolgen
Voetproblemen. Veeg er je voeten niet aan!
De euthanasiewet
Ouderenmis(be)handeling: de 'au' van ouderdom
Wat is palliatieve zorg?
Praten over zelfdoding
Hulpverlenen in kansarme gezinnen
Depressie
Verslaving: mijn cliënt drinkt, slikt, …
Elke maand een klein budget, wat nu?
Hulpverlenen bij personen met een handicap
Wat zegt u? Omgaan met slechthorendheid en doofheid
Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?
Werken bij een klant met dementie
Helpen? Ik wil toch alleen maar goed doen?
Fijn dat ik positief kan zijn
Crisisgesprekken