Rouw en rouwverwerking

Omschrijving vorming

De laatste decennia zijn “dood” en “rouw” moeilijke begrippen geworden in onze samenleving. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen rouwen een normale zaak was. Het “in de rouw zijn” was dan ook zichtbaar voor iedereen, want nabestaanden hulden zich gedurende lange tijd in het zwart.
Ook al is rouwen vandaag niet meer zo zichtbaar, het verlies van een geliefd persoon blijft echter heel wat emoties losmaken.
Zorgverleners komen regelmatig in contact met cliënten die een verlies hebben geleden. Hoe kunnen zij op een juiste wijze meeleven met hun cliënten? Ook zullen zij moeten leren omgaan met het eigen “rouwproces” bij het verlies van een cliënt die overlijdt of naar een rusthuis vertrekt.

Doelstelling

Kennis krijgen van de verschillende rites die kunnen gehanteerd worden in verband met rouwen.
Hints en tips aanreiken in verband met rouwen.

Inhoud

  • De verschillende vormen van rouwen
  • Wat is rouwverwerking?
  • Wat gebeurt er met je?
  • Hoe rouwen kinderen, oudere mensen, nabestaanden van iemand die door zelfdoding koos?
  • Kan rouwen abnormaal worden? Wat met mensen die jaren later, nog steeds in detail, het overlijden van een geliefde blijven vertellen?
  • Hoe ga je om met je eigen emoties en die van anderen bij rouw?
  • Hoe kan je als hulpverlener zelf rites hanteren, om het verlies van een cliënt te verwerken?

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?