Cultuursensitief werken: diversiteit in de zorg

Omschrijving vorming

De manier waarop cliënten problemen of ziekte ervaren zijn cultureel bepaald. Ook de wijze waarop hulp gezocht wordt is cultureel bepaald. Om zorg te optimaliseren is het belangrijk om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de cliënt zonder inmenging van het eigen referentiekader .

Tijdens deze vorming leren de deelnemers welke factoren die culturele diversiteit nu juist bepalen en hoe we deze kunnen omzetten naar persoonsgerichte zorg.

Inhoud

Wat is culturele diversiteit en cultuursensiviteit?

Het belang van cultuursensitief en divers werken in de zorg.

Diversiteit en cultuursensitiviteit in de praktijk.

Je eigen referentiekader en dat van de cliënt.

Interculturele communicatie: taal, laaggeletterdheid, analfabetisme, taalgevoel,…

Seksuele diversiteit.

Doelgroep

Verzorgenden, zorgkundigen en verpleegkundigen
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?