Omgaan met noodsituaties

Omschrijving vorming

Zowel in de werk- als in de privésfeer kunnen werknemers geconfronteerd worden met noodsituaties. Hoe reageer je dan? Elke noodsituatie is anders en wat voor de één een noodsituatie is, hoeft dat voor een ander nog niet te zijn. Toch gelden er vaak dezelfde basisregels. Mits het in acht nemen van deze regels kunnen er drama’s vermeden worden.

Doelstelling

Deelnemers leren omgaan met levensbedreigende situaties en minder erge ongevallen zowel op de werkvloer als in de privésfeer.

Inhoud

  • Leren juist inschatten van de situatie
  • Met aandacht voor de nodige veiligheid de situatie leren benaderen
  • Basisregels bij noodsituaties
  • Correct verwittigen van de hulpdiensten

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?