Omgaan met conflicten

Omschrijving vorming

Niettegenstaande al onze goede bedoelingen worden we toch regelmatig geconfronteerd met allerhande conflicten. Op zich is dit geen probleem maar je moet er wel mee kunnen omgaan. Ga je een conflict aan of ga je het liever uit de weg? Laat je het achterste van je tong zien of bewaar je liever de goede vrede? Conflicten kunnen altijd op verschillende wijze worden aangepakt. Afhankelijk van de situatie en de personen die betrokken zijn bij het conflict, is de ene conflictstijl al beter gepast dan de andere.

Doelstelling


Weten wat je best wel of juist niet doet tijdens een conflict. Inzicht krijgen in conflictstijlen om beter met conflicten te kunnen omgaan.

Inhoud

  • Stappen in een conflict
  • Relaties en transactionele analyse
  • Conflictstijlen
  • Conflicten vermijden
  • Conflicten beheersen
  • Praktische voorbeelden uit het werkveld

Doelgroep

Opvoeders
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?