Reeds 30 jaar is Viac actief in de vormingswereld voor volgende sectoren:

Het vormingsaanbod bestaat uit uitgewerkte vormingen die specifiek gericht zijn naar deze sectoren. In de loop der ontwikkelde onze organisatie een breed gamma aan opleidingen die mee evolueerden met vernieuwingen binnen de sector

Kinderopvang

diensten voor onthaalouders (thuisopvang), kinderdagverblijven (groepsopvang), buitenschoolse kinderopvang, voor- en naschoolse opvang, Scholen, Consultatiebureaus voor het Jonge Kind, ouders.

Thuiszorg

Gezinszorg, Poetsdienst / Aanvullende Thuiszorg, klusjesdiensten, ziekenoppas Dienstencheque-bedrijven

Woon-en Zorgsector

en andere zorginstellingen

Daarnaast is ook vorming op maat mogelijk voor diverse doelgroepen. Deze wordt volledig in overleg met de aanvrager uitgewerkt.

Naast ons team van vaste medewerkers beschikken we over een grote equipe van gespecialiseerde freelance medewerkers. Docenten worden zorgvuldig geselecteerd zodat ze vanuit hun vakkennis en ervaring een antwoord kunnen bieden op de specifieke vragen vanuit de praktijk.
VIAC bewaakt permanent de kwaliteit van de vormingen. Voeling met de doelgroep en het werkveld is daarbij voor ons vanzelfsprekend van belang.

Het succes van dit aanbod ligt in de voortdurende afstemming op de opleidingsnoden van de verschillende doelgroepen en op actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Met ons vormingsaanbod willen we bijdragen aan verschillende zaken:

Kennis van uw medewerkers vergroten

uw medewerkers motiveren, stimuleren en hun met goesting aan de slag laten gaan.

kwaliteitsverbetering van de dienstverlening op de werkvloer

een positieve en aangename werksfeer

Onze klanten zijn zowel kleine als grote privé-organisaties, alsook (inter)gemeentelijke diensten en OCMW-diensten in alle Vlaamse provincies en het Brusselse.