Feedback geven aan collega’s, hoe doe je dat?

Omschrijving vorming

Niets is moeilijker dan je oprechte mening geven over het werk of de houding van je eigen collega’s. Er zijn vaak kleine dingen waar je het niet mee eens bent die, wanneer ze niet uitgesproken worden, tot grote frustraties kunnen leiden. … Praten is dan nodig … Het geven van feedback zorgt voor goede werkrelaties en een gezonde werkomgeving.

Doelstelling

Op een opbouwende en positieve manier leren feedback geven aan je collega’s over werkgerelateerde situaties. Leren openstaan om feedback te ontvangen zonder je rechtstreeks aangevallen te voelen. Inzien dat de juiste feedback kan leiden tot een aangenamere werksfeer.

Inhoud

  • Feedback in al zijn facetten
  • Feedback vragen en ontvangen
  • Feedback geven
  • De emoties bij feedback
  • Casussen
  • Rollenspelen

Doelgroep

Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?