Evenwicht, duizeligheid en valpreventie

Omschrijving vorming

Bij senioren ligt het valrisico veel hoger dan bij anderen. Veruit het merendeel van de ongevallen dat ouderen treft, treedt op in de privé-sfeer en valongevallen maken daarvan een aanzienlijk deel uit. Omdat de gevolgen van een valpartij soms ernstig zijn, zoals een ziekenhuisopname, een heupprothese, enz. kan het belang van preventie niet genoeg benadrukt worden.
Poetshulpen en verzorgenden, als allereerste visitekaartje van de officiële hulpverlening, kunnen een niet te onderschatten bijdrage leveren met betrekking tot valpreventie. Een getraind oog van een zorgverstrekker kan speuren naar risico’s die valpartijen kunnen veroorzaken.

Doelstelling

De deelnemers verwerven inzicht in de oorzaken van het vallen bij bejaarden.
Zij leren de klant te motiveren over te gaan tot acties opdat valincidenten kunnen verminderen of kunnen worden vermeden.

Inhoud

  • Een normaal verouderingsproces betekent achteruitgang van functies
  • Andere dan lichamelijke oorzaken
  • Verhoogd valrisico bij mijn klant? / Een klant met verhoogd valrisico?
  • Gevolgen van het vallen voor de klant
  • Remedies tegen vallen
  • Praten met de klant over vallen
  • Checklist valpreventie

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?