EHBO en arbeidshygiëne

Omschrijving vorming

De deelnemers leren omgaan met diverse noodsituaties en hoe ze levensreddende handelingen moeten toepassen. Zowel basis EHBO bij ongevallen in het huis, als acute aandoeningen en reanimatie komen uitgebreid
aan bod. Er wordt stilgestaan bij arbeidshygiëne, het gebruik van beschermingsmateriaal en bewustwording van besmettingsgevaar op de werkplek. Deze vorming is praktijkgericht en interactief.


Inhoud:

volgende vaardigheden worden op een bruikbare manier aangeleerd:

  • Het correct benaderen van een noodsituatie met aandacht voor veiligheid, een juiste inschatting van de situatie (al dan niet levensbedreigend), het correct
  • verwittigen van de juiste hulpdiensten etc. (mag ik iemand verplaatsen, in welke positie leg ik het slachtoffer best, … )
  • Basis EHBO bij vaak voorkomende ongevallen in huis zoals : bloedingen,
  • brandwonden, snijwonden, verstuikingen … worden besproken en de juiste manier van optreden en verzorgen wordt eigen gemaakt.
  • Het toepassen van de juiste technieken om een slachtoffer te reanimeren, te helpen bij verstikking, wordt, conform de recentste richtlijnen van de Europese
  • en Belgische Reanimatie Raad, besproken en gedemonstreerd. De lesgever voorziet twee oefenpoppen voor de deelnemers, de deelnemers kunnen de technieken uitgebreid inoefenen.
  • Allerlei acute ziektebeelden en aandoeningen die bij cliënten kunnen voorkomen zoals verstikking, diabetes, CVA, infarct, astma, epilepsie, enz. komen aan bod.
  • De deelnemers leren bewust en efficiënt de situatie beoordelen en op de juiste manier hulp verlenen bij plotselinge aandoeningen. (Bv. Een diabetespatiënt voelt zich plotseling onwel: welke actie moet worden ondernomen?)
  • Er wordt stilgestaan bij het belang van hygiënisch werken. Handhygiëne en basishygiëne, ontsmetten, bewustwording van mogelijke besmettingsgevaren op de werkplek. Het correct gebruiken van beschermingsmateriaal zoals mondmaskers, handschoenen en schorten worden besproken en toegepast.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers
Opvoeders
Lesuren
2 sessies van 3 uur
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie
Erkeningsnummer
Vormingsfonds: ouderenzorg

Hoe een vorming aanvragen?