Omschrijving vorming

Over de hele wereld werken diabetesorganisaties er hard aan om deze ziekte, die een epidemische vorm aanneemt, tegen te gaan. Tegelijkertijd streven zij er naar om de mensen die al diabetes hebben, een normaal leven te laten leiden. In Vlaanderen zijn er naar schatting ongeveer 300.000 mensen met diabetes, waaronder veel bejaarde personen.
Ook al is diabetes momenteel nog niet te genezen, toch kan een persoon, wiens diabetes goed behandeld wordt en die geen ernstige diabetescomplicaties heeft, in principe gewoon fit door het leven gaan. Verzorgenden kunnen hier hun steentje bijdragen.

Doelstelling

Inzicht bijbrengen in:

  • het ziektebeeld
  • de behandeling
  • het te volgen dieet

Inhoud

Aan de hand van dia’s komen volgende punten aan de orde:
• wat is diabetes en hoe wordt deze behandeld
• mogelijke complicaties
• waarop moet een zorgverlener letten
• aangepaste en gezonde voeding

TIP: De praktische kookcursus “De voeding bij diabetes type II” kan hier op aansluiten.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Lesuren
2 sessies
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?