Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?

Omschrijving vorming

Een psychosociaal of psychiatrisch probleem beïnvloedt het dagelijks functioneren van de patiënt en zijn leefomgeving. In sommige gevallen kunnen familieleden de zware belasting niet alleen aan, zodat er hulp moet komen van buitenaf.
De zorg voor cliënten met psychische problemen is moeilijker en specifieker en vraagt van de verzorgenden kennis en inzicht in de problematiek.

Doelstelling

Het verschil leren kennen tussen een psychisch moeilijke periode, waardoor de cliënt tijdelijk onderuit gaat, en de psychiatrische aandoeningen, die een deel zijn van zijn eigenheid.
Praktische handvatten aanreiken om inzicht te krijgen in het gedrag en de manier waarop we daarmee kunnen omgaan.

Inhoud

  • De psychiatrische ziektebeelden, en wat veroorzaken ze bij de cliënt en zijn omgeving.
  • De vele stoornissen, die het de cliënt knap lastig kunnen maken en waar ze geen controle over hebben.
  • Hoe herkennen we welke psychische aandoening de cliënt heeft?
  • Welke zijn de aandachtspunten hierbij?
  • Het gebruik van medicatie en het nut en de noodzaak hiervan.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Lesuren
2 sessies
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?