Beroepsgeheim, privacy, … en roddelen

Omschrijving vorming

Horen, zien en zwijgen is het veel gehoorde motto als er over beroepsgeheim wordt gesproken. Toch is het vaak zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent dat voor het specifieke beroep van hulpverlener in de thuiszorg?

Doelstelling

Leren werken binnen het wettelijk kader van het beroepsgeheim.
Bewustmaking van beschermen van de privacy van de cliënt en de gevaren van het roddelen.

Inhoud

Sessie 1:
De professionele zorgverlener, die vaak met vertrouwelijke mededelingen en informatie van zijn cliënten wordt geconfronteerd, wordt de weg gewezen hoe om te gaan met spreken en zwijgen, binnen het wettelijk kader van het beroepsgeheim en de door de wet aangegeven uitzonderingen.

• Sessie 2:
Het begrip “roddelen” met zijn verschillende gradaties, komt uitgebreid aan de orde en wordt geplaatst tegenover beroepsgeheim, waarin we zoeken naar oplossingen, aangepast aan de specifieke werksituatie van de werkers in de thuiszorg.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Lesuren
2 sessies
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?