Rugschool: Tiltechnieken voor het verplaatsen van personen

Omschrijving vorming

Circa 80% van alle mensen in de westerse landen krijgt gedurende zijn leven te maken met rugpijn. Bij de meeste mensen gaat de rugpijn vanzelf over.
In de zorgsector zijn rugklachten echter een werkgebonden aandoening. Hier kunnen rugklachten worden voorkomen indien verzorgenden en poetshulpen zich rugbesparende technieken eigen maken.
De rugschool laat de deelnemers toe om hun lichaamshouding in vraag te stellen, laat hen zien hoe klachten ontstaan en hoe ze doeltreffend kunnen worden voorkomen.
Regelmatig inoefenen van deze technieken is onontbeerlijk.

Doelstelling

Voorkomen van rugklachten door het aanleren van een gepaste werkhouding.

Inhoud

 • Theorie
  • Basisbegrippen: hoe functioneert de wervelzuil?
  • De oorzaken van rugpijn in functie van het gehele lichaam.
  • Algemene tips omtrent werkhoudingen en technieken.
 • Praktijk
  • Inoefenen van het verplaatsen van een persoon: in en uit bed, rolstoel, zetel, bad, toilet, … met aandacht voor het behoud van de natuurlijke kromming van de wervelzuil.
 • Materiaal: Diascherm, 2 stofzuigers en (per 3 deelnemers) een emmer, een dweil, een spons en een steelvoorwerp, of ander dagelijks werkmateriaal.

Groepsgrootte: maximum 16 deelnemers

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 16
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?