Seksualiteitsbeleving van bejaarden

Omschrijving vorming

Seksualiteit bij bejaarden is een onderwerp waar zorgverleners eigenlijk niet zo stil bij staan. Toch is het voor hen belangrijk om een duidelijke, geactualiseerde visie te ontwikkelen omtrent de seksualiteit van de ouder wordende mens, als individu en als partner.

Doelstelling

Het taboe doorbreken.
Inzicht verwerven in de seksualiteitsbeleving en de gevolgen voor de bejaarde en zijn omgeving.

Inhoud

  • Wat is intimiteit?
  • Het recht op intimiteit en seksualiteit.
  • Openheid, tolerantie en normen voor aanvaard gedrag.
  • Gevoelswereld van de bejaarde.
  • Fysiologische veranderingen bij man/vrouw.
  • De misverstanden daarrond.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?