De rechten van de patiënt. Ook voor mijn cliënt?

Omschrijving vorming

90% van de Belgen is niet of slechts gedeeltelijk op de hoogte van zijn rechten als patiënt. Veel mensen stellen zich pas vragen over hun rechten wanneer ze effectief ziek worden. De wet betreffende de patiëntenrechten geldt echter niet alleen voor artsen maar voor alle zorgverleners. Deze rechten zijn dus ook van toepassing in de relatie met tandartsen, apothekers, kinesisten of verplegend personeel. Iedereen is regelmatig eens “patiënt” en heeft er dus alle belang bij om op de hoogte te zijn van deze rechten.

Doelstelling

Een duidelijk zicht krijgen op de wederzijdse rechten en plichten van de patiënt en het medische personeel. Een cliënt die ontevreden is over een dienstverlening of een zorgverstrekker, op een correcte manier kunnen informeren over zijn rechten en de stappen die hij/zij eventueel kan ondernemen.

Inhoud

 • Waarom zijn patiëntenrechten nodig?
 • De 8 rechten van de patiënt
 • Recht op een kwaliteitsvolle verzorging
 • Recht op de vrije keuze van beroepsbeoefenaar
 • Recht om te weten of niet te weten
 • Recht op toestemming of weigering
 • Recht op inzage in het medisch dossier
 • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • Recht op pijnbehandeling
 • Recht op klachtenbemiddeling
 • Wat als je zelf je rechten niet kan uitoefenen?

Doelgroep

Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?