De grenzen van hulpverlening in extreme situaties

Omschrijving vorming

Waar liggen de grenzen van de hulpverlening als de cliënt een last of gevaar dreigt te worden voor zichzelf of voor zijn omgeving. Mag de dienst dan ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de cliënt, al dan niet in overleg met de familie? Het gaat hier om extreme situaties zoals verwaarlozing, alcoholisme, dementie, e.d.
Wat betekent dit voor de verzorgende of de poetshulp, die immers moet werken in deze zeer moeilijke situaties? Waar liggen haar grenzen?

Doelstelling

Inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden en beperkingen binnen de hulpverlening in de thuiszorg.

Inhoud

• Probleemstelling vanuit het standpunt van de cliënt, van de dienst, van de verzorgende.
• Basisprincipes bij het zoeken naar een oplossing.
• Minder ingrijpende maatregelen, maar ook specifieke maatregelen die de vrijheid van het individu beperken: voorlopige bewindvoering, gedwongen opname (collocatie), onbekwaamverklaring.
• Kan de dienst of de verzorgende aansprakelijk gesteld worden als er iets fout loopt bij de cliënt?

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?