Werken bij een klant met dementie

Omschrijving vorming

Iedereen vergeet wel eens iets. Bij het ouder worden, wordt zelfs van ouderdomsvergeetachtigheid gesproken. Is deze een voorbode van dementie of niet? Wat wordt er nu juist bedoeld met dementie of het “dementiesyndroom”?
Hulpverlenen aan een dementerende zorgvrager is zwaar en vraagt veel geduld, moed en creativiteit. Maar vooral inzicht in het complexe dementeringsproces.

Doelstelling

Het verschil (her)kennen tussen ouderdomsvergeetachtigheid, acute verwardheid (of delirium) en dementie.
Dementie en acute verwardheid vroegtijdig detecteren en anticiperen.
Het gedrag van een dementerende zorgvrager kunnen plaatsen binnen het verloop van het onomkeerbare dementieproces.
Hulpmiddelen leren hanteren die “de omgang met” en “de zorg voor” comfortabeler doen verlopen.
Informatie kunnen verschaffen aan familieleden op een verstaanbare manier.

Inhoud

• Wat is goedaardige ouderdomsvergeetachtigheid? Wat is acute verwardheid?
• Wat is het dementiesyndroom?
• De fasen van het dementeringsproces.
• Hoe ervaringsgericht omgaan met dit proces?
• Waar bruikbare informatie vinden?

Doelgroep

Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Lesuren
1 sessie of 2 sessies
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?