Aanvragen van een vorming

Aanvraag formulier downloaden

 

Dit is vooral een handig werkinstrument; het indienen ervan verplicht u tot niets.

 • Stuur ons het VIAC-intekenformulier volledig ingevuld terug
 • Wij bekijken de mogelijkheden en nemen zo vlug mogelijk contact
  met u op om verdere regelingen te treffen.
 • Na de laatste gemaakte afspraken ontvangt u van ons per mail:
  • een bericht van bevestiging met een overzicht van alle
   gemaakte afspraken
  • een deelnemerslijst (deze wordt ingevuld door de deelnemers
   voor de aanvang van de vorming)
  • een evaluatieformulier (individueel in te vullen door de
   deelnemers)
 • Na de vorming zendt u ons de originele deelnemerslijst en de ingevulde evaluatieformulieren per mail terug.
 • Attesten van Deelname worden – op aanvraag – zonder bijkomende kosten afgeleverd na ontvangst van de deelnemerslijst.
 • De deelnemers aan de cursussen ‘Levensreddend handelen bij kinderen’ ontvangen automatisch een attest, erkend door K&G.
 • De facturatie gebeurt maandelijks.
 • Om de interactieve vorming tot haar volle recht te laten komen is het belangrijk dat u zorgt voor:
  • maximaal 20 deelnemers per groep, tenzij anders aangegeven bij het thema
  • een voldoende ruim lokaal met een U-vormige tafelschikking waar de groep niet gestoord wordt
  • het nodige audiovisuele materiaal, dat u per vorming meegedeeld wordt.
 • Wij stellen alles in het werk om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch een klacht? Laat het ons weten (kan hier een link komen naar dit emailadres: saskia.janssens@viav.be )! Wij zoeken graag met u een gepaste oplossing.

Download hierlangs het VIAC-intekenformulier, voor een concrete aanvraag voor een vorming bij u ter plaatse.

 • Voor de kostprijs per vormingsuur, contacteert u ons secretariaat. Op basis van uw concrete wensen, kunnen wij een offerte bieden aangepast aan de praktische modaliteiten.
 • Er is daarnaast nog een reisvergoeding, gerekend vanuit onze VIAC-zetel in Lennik tot aan de plaats waar de vorming doorgaat, heen en terug, met een minimum van 15€.
 • Per eventueel bijkomende deelnemer (boven het maximum), wordt een surplus in rekening gebracht.
 • De kostprijs kan jaarlijks aangepast worden.

U bent genoodzaakt uw vorming te annuleren.
Dit kan zonder problemen tot dertig dagen voor de afgesproken datum. Na deze periode wordt een annulatievergoeding tot 50% aangerekend.