Aanvragen van een vorming

Aanvraag formulier downloaden

 

Dit is vooral een handig werkinstrument, het indienen ervan verplicht u tot niets.

 • Stuur ons het VIAC-intekenformulier volledig ingevuld terug
 • Wij bekijken de mogelijkheden en nemen zo vlug mogelijk contact
  met u op om verdere regelingen te treffen.
 • Na de laatste gemaakte afspraken ontvangt u van ons per mail:
  • een bericht van bevestiging met een overzicht van alle
   gemaakte afspraken
  • een deelnemerslijst (deze wordt ingevuld door de deelnemers
   voor de aanvang van de vorming)
  • een evaluatieformulier (individueel in te vullen door de
   deelnemers)
 • Na de vorming zendt u ons de originele deelnemerslijst en de ingevulde evaluatieformulieren per mail terug.
 • Attesten van Deelname worden – op aanvraag – zonder bijkomende kosten afgeleverd na ontvangst van de deelnemerslijst.
 • De deelnemers aan de cursussen ‘Levensreddend handelen bij kinderen’ ontvangen automatisch een attest, erkend door K&G.
 • De facturatie gebeurt maandelijks.
 • Om de interactieve vorming tot haar volle recht te laten komen is het belangrijk dat u zorgt voor:
  • maximaal 20 deelnemers per groep, tenzij anders aangegeven bij het thema
  • een voldoende ruim lokaal met een U-vormige tafelschikking waar de groep niet gestoord wordt
  • het nodige audiovisuele materiaal, dat u per vorming meegedeeld wordt.
 • Wij stellen alles in het werk om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch een klacht? Laat het ons weten via saskia.janssens@viac.be. Wij zoeken graag met u een gepaste oplossing.

Download hierlangs het VIAC-intekenformulier, voor een concrete aanvraag voor een vorming bij u ter plaatse.

 • Voor de kostprijs per vormingsuur, contacteert u ons secretariaat. Op basis van uw concrete wensen, kunnen wij een offerte bieden aangepast aan de praktische modaliteiten.
 • Per eventueel bijkomende deelnemer (boven het maximum), wordt een surplus in rekening gebracht.
 • De kostprijs kan jaarlijks aangepast worden.

U bent genoodzaakt uw vorming te annuleren.
Dit kan zonder problemen tot dertig dagen voor de afgesproken datum. Na deze periode wordt een annulatievergoeding tot 50% aangerekend.