Beroepshouding, deontologie en ethiek in de thuiszorg

Omschrijving vorming

Ondanks het feit dat er steeds vaker met meerdere collega’s voor een cliënt wordt gezorgd, is de thuishulp nog altijd in haar “eentje” werkzaam in het gezin, met alle spanningen en emoties van dien.
Bij het maken van keuzes in het omgaan met de cliënt, maar ook met de opgedragen taken, zullen dan ook doorgaans de eigen waarden en normen als uitgangspunt dienen. Toch is het van belang, voor het beroepsmatig functioneren van alle betrokken verzorgenden, dat we de keuzes, die noodzakelijk gemaakt moeten worden, aan neutrale normen en waarden kunnen toetsen.

Doelstelling

De regels van de deontologie toelichten vanuit de universele waarden.
Deontologische en ethische regels leren hanteren ter bescherming van de cliënt en de dienst, maar ook ter bescherming van zichzelf.

Inhoud

• Deontologie en ethiek als neutrale beroepscode.
• De eigen waarden en normen.
• Discretie, beroepsgeheim en het gedeelde beroepsgeheim.
• Het “hoe en waarom” van het respecteren van een beroepsmatige afstand.
• Verantwoordelijkheid voor de eigen keuzes bij fouten en vergissingen.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?