Beroepsgeheim, privacy en roddelen

Omschrijving vorming

Vaak is het zwaar voor professionele zorgverleners om alle vertrouwelijke informatie die hen wordt toegeschoven, alleen te verwerken. Maar kan en mag je wel praten over zaken die jou zijn toevertrouwd? Wat zegt de wet hierover? En wat betekent dat voor het specifieke beroep van zorgmedewerkers?

Inhoud:

  • De professionele zorgverlener, die vaak met vertrouwelijke mededelingen en informatie van zijn cliënten wordt geconfronteerd, wordt de weg gewezen hoe om te gaan met spreken en zwijgen, binnen het wettelijk kader van het beroepsgeheim en de door de wet aangegeven uitzonderingen.
  • Het begrip “roddelen” met zijn verschillende gradaties, komt uitgebreid aan de orde en wordt geplaatst tegenover beroepsgeheim, waarin we zoeken naar oplossingen, aangepast aan de specifieke werksituatie van de werkers in de thuiszorg.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Medewerkers Dienstencheques
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers
Opvoeders
Lesuren
2 sessies van drie uur
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie
Erkeningsnummer
Vormingsfonds: ouderenzorg

Hoe een vorming aanvragen?