Wat zegt u? Omgaan met slechthorendheid en doofheid

Omschrijving vorming

Bij de meeste mensen gaat het gehoorvermogen geleidelijk achteruit met het toenemen van de jaren. Omdat het zo geleidelijk gebeurt, merkt de persoon in kwestie er in het begin maar weinig van. Het zijn juist de mensen uit de onmiddellijke omgeving die dit het eerste in de gaten krijgen. Zij moeten vaker herhalen of ondervinden de stijging van decibels bij radio- en tv-gebruik.
Niets ondernemen tegen slechthorendheid kan leiden tot sociale isolatie. Tijdig signaleren van slechthorendheid geeft de mogelijkheid om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Doelstelling

Inzicht in de problemen van slechthorendheid en doofheid en ermee leren omgaan

Inhoud

  • Oorzaken van slechthorendheid en doofheid.
  • Met een geluidsmontage wordt weergegeven hoe een dove of slechthorende geluiden opneemt.
  • De gevolgen voor het dagelijkse leven.
  • Het hoorapparaat: mogelijkheden, onderhoud, aanpassing.
  • Andere technische hulpmiddelen: lichtbel, aanpassing telefoon, …
  • Waarmee rekening houden bij de communicatie met slechthorenden.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?