Communiceren met familieleden

Omschrijving vorming

Zorgverleners werken niet enkel met de cliënt maar ook met diens familieleden. Zorgen voor een cliënt impliceert een relatie opbouwen met diens familie.
Vaak blijkt dit een moeilijke samenwerking. De wensen of verwachtingen van de familie komen niet altijd overeen met de waarden en normen van de instelling of van de hulpverlener. In deze vorming leren we een goede driehoeksrelatie opbouwen tussen zorgverlener, cliënt en familie.

Doelstelling

Een goede verstandhouding opbouwen met familieleden van cliënten zodat er op een constructieve manier kan samengewerkt worden.

Inhoud

• Methodieken en strategieën voor een gezonde communicatie met familieleden.
• Houding van familieleden leren begrijpen.
• Leren omgaan met kritiek van familieleden.
• Op een constructieve manier leren omgaan met verwachtingen van familieleden.
• Hoe familie als een partner in de zorgverlening zien.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?