De euthanasiewet

Omschrijving vorming

De vraag van verzorgenden om meer informatie te krijgen over de euthanasiewet ligt voor de hand. Zij immers worden in hun werk geconfronteerd met cliënten die psychisch en/of lichamelijk ernstig kunnen lijden. Zij willen zich dan ook een objectieve mening kunnen vormen wanneer hun cliënt de keuze maakt om zijn leven te doen beëindigen middels euthanasie. Om tot een goede meningsvorming te komen is het van belang dat de verzorgenden inzicht hebben in de wetgeving rond euthanasie. In deze vorming zal op een neutrale wijze de wettekst worden bekeken en toegelicht.

Doelstelling

De deelnemers zijn op de hoogte van de wetgeving rond euthanasie.
De wettekst wordt met hen op interactieve maar neutrale wijze besproken en toegelicht, waardoor zij zich een eigen mening kunnen vormen rond de keuze van anderen (cliënten) om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheden die de euthanasiewet biedt.
Leren omgaan met een objectieve houding ten aanzien van de keuzes van anderen.

Inhoud

  • Wat is euthanasie?
  • Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?
  • Is het toedienen van een hoge doses pijnstillers en sedativa euthanasie?
  • Wanneer is euthanasie wettelijk toegestaan?
  • Kan euthanasie bij kinderen/jongeren?
  • Kan euthanasie bij psychiatrische patiënten?
  • Kan euthanasie bij dementerende patiënten?
  • Welke stappen moet men als patiënt ondernemen om euthanasie te vragen?
  • Moet euthanasie altijd schriftelijk worden gevraagd, of kan het verzoek ook mondeling worden gedaan?
  • Kan een verzoek om euthanasie ongedaan gemaakt worden?

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Leidinggevenden en stafmedewerkers
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?