Aromatherapie bij ouderen

Omschrijving vorming

Bij aromatherapie maakt men gebruik van de kracht van zuivere essentiële oliën van planten. Deze natuurlijke geurstoffen hebben invloed op de gehele mens, zowel op ons fysieke lichaam als op onze emotionele beleving. Ook bij ouderen, chronisch zieken, personen met dementie, … kunnen ze bijdragen tot een goed gevoel.
In deze sessie wordt de noodzakelijke basiskennis uitgelegd met eenvoudige toepassingen die bruikbaar zijn in de dagelijkse zorg.

Doelstelling

  • aromazorg leren kennen in kader van complementaire zorg voor ouderen en chronisch zieken
  • belang duiden van noodzakelijke basiskennis van essentiële oliën voor een veilig gebruik
  • eenvoudige praktische toepassingsmogelijkheden leren om te gebruiken in de thuiszorg

Inhoud

  • basiskennis aromatherapie: kwaliteitsnormen, verschillende toepassingswegen, te gebruiken verhoudingen, …
  • bespreking van eigenschappen, werking en effecten van verschillende essentiele oliën
  • speciale aandacht voor essentiële oliën voor ouderen, personen met dementie, chronisch zieken, …
  • praktijk- en ervaringsoefeningen: geuroefeningen, demo aromatisch bad, demo handmassage

Lesgever is verpleegkundige met ervaring in thuiszorg, ouderenzorg en palliatieve zorg

Te voorzien: 1 handdoek per deelnemer voor handmassage

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?