Ouderenmis(be)handeling: de ‘au’ van ouderdom

Omschrijving vorming

De laatste jaren is de problematiek van de ouderenmis(be)handeling steeds meer in de belangstelling komen te staan. Provinciale en landelijke meldpunten hebben hun intrede gedaan. Maar hoe onderken je het probleem van ouderenmis(be)handeling? Wat zijn signalen die op ouderenmis(be)handeling kunnen duiden? Voor zorgverleners, die vele uren in een vertrouwensrelatie werken met de ouderwordende cliënt, is het belangrijk inzicht te hebben in de vele vormen van ouderenmis(be)handeling en de signalen te leren (her)kennen.

Doelstelling

Leren (her)kennen van de typische signalen van diverse vormen van mis(be)handeling.
Inzicht krijgen in de achtergronden en context ervan.
Het leren signaleren van ouderenmis(be)handeling.

Inhoud


Sessie 1:
• de verschillende vormen van ouderenmis(be)handeling
• de achtergronden van ouderenmis(be)handeling
• signalen van ouderenmis(be)handeling

Sessie 2:
• het herkennen van ouderenmis(be)handeling
• signaleren van ouderenmis(be)handeling
• hoe handelen bij vermoedens van ouderenmis(be)handeling?
• welke diensten, organisaties, deskundigen kunnen daarbij behulpzaam zijn?

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Lesuren
2 sessies
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?