Omschrijving vorming

Depressie is een mentale stoornis die veel voorkomt bij bejaarden.
Toch is depressie bij hen moeilijk te diagnosticeren. Gebeurtenissen en kwaaltjes versluieren vaak de werkelijke problemen, waardoor de stoornis gemaskeerd wordt en dus ook niet behandeld. Er zijn immers heel veel redenen te bedenken waarom ouderen somber zijn. Dit schept de illusie alsof ouder worden en buitengewoon somber zijn, als vanzelfsprekend bij elkaar horen.
Het is dus uitermate belangrijk om door dit alles heen te leren zien.

Doelstelling

Inzicht en duidelijkheid brengen in de complexiteit van een depressiesyndroom.
Inzien dat een depressie een aandoening is die een specifieke aanpak vereist.
Aandachtspunten bijbrengen die een hulp kunnen zijn in het werken met depressieve mensen.

Inhoud

• Wat is depressie? Depressie als ernstig gebeuren. Het onderscheid met andere ziektebeelden, opmerken en diagnostiek van depressie, verschillende vormen van depressie, oorzaken en symptomen.
• De behandeling: een kennismaking met verschillende therapeutische inzichten, gaande van gesprekstherapie tot medicinale behandeling.
• Omgaan met depressieve mensen.
• Mogelijkheid tot bespreking van concrete casussen.

Doelgroep

Verzorgend personeel in gezinnen
Verzorgenden, zorgkundigen, verpleegkundigen in WZC
Personeel Aanvullende Thuiszorgdiensten (poetshulpen, enz.)
Poetshulpen & praktisch uitvoerend personeel in WZC
Andere (mantelzorgers, vrijwilligers, administratief personeel)
Opvoeders
Lesuren
2 sessies
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?