Specifieke hulpverlening

Smeren en gesmeerd worden
De euthanasiewet
Ouderenmis(be)handeling: de 'au' van ouderdom
Wat is palliatieve zorg?
Praten over zelfdoding
Hulpverlenen in kansarme gezinnen
Depressie
Verslaving: mijn cliënt drinkt, slikt, …
Elke maand een klein budget, wat nu?
Hulpverlenen bij personen met een handicap
Wat zegt u? Omgaan met slechthorendheid en doofheid
Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?
Werken bij een klant met dementie