Erkende opleidingen Diverscity

Omgaan met conflicten
Feedback geven aan collega’s, hoe doe je dat?