Omgaan met conflicten

Omschrijving vorming

Niettegenstaande al onze goede bedoelingen worden we toch regelmatig geconfronteerd met allerhande conflicten. Op zich is dit geen probleem maar je moet er wel mee kunnen omgaan. Ga je een conflict aan of ga je het liever uit de weg? Laat je het achterste van je tong zien of bewaar je liever de goede vrede? Conflicten kunnen altijd op verschillende wijze worden aangepakt.

Inhoud van de vorming


Weten wat je best wel of juist niet doet tijdens een conflict. Inzicht krijgen in conflictstijlen om beter met conflicten te kunnen omgaan.
• Stappen in een conflict
• Conflictstijlen
• Conflicten vermijden
• Conflicten beheersen
• Praktische voorbeelden uit het werkveld

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Lesuren
2 sessies van 3 uur
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?