Werken met verticale groepen van nul tot drie jaar

Omschrijving vorming

Doelstelling

Samen met alle medewerkers de mogelijkheden en de beperkingen van deze werkvorm onderzoeken binnen het eigen kinderdagverblijf om vandaar uit tot een zo optimaal mogelijk werksysteem met verticale groepen te komen.

Inhoud

  • Inzicht verwerven in de voor- en nadelen van het werken in verticale en horizontale groepssystemen voor de kinderen en de organisatie.
  • Bewustwording van de impact van systeemveranderingen in de eigen werksituatie voor de individuele kindbegeleidster en het team.
  • De noodzakelijke infrastructuur bij verticale groepsindeling.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Lesuren
1 Sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?