“Thuiskomen in de opvang”

Omschrijving vorming

De eerste stap naar de kinderopvang is behoorlijk ingrijpend voor zowel ouder als kind. In de eerste dagen wordt er een brug gebouwd tussen thuis en opvang, waar alle partijen zich goed bij voelen. Een degelijke wenperiode vormt hiervan de basis.

Doelstelling

De deelnemers kennen het belang van ‘wennen’.
Zij hebben concrete ideeën van aanpak.

Inhoud

  • Het belang van ‘wennen’ voor het kind, de ouder, de onthaalouder/begeleider.
  • Diverse mogelijke procedures.
  • Het praktische kader.
  • Het wettelijke kader.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Leidinggevenden
Kinderopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?