Sociale ontwikkeling

Omschrijving vorming

De ontwikkelingen in de eerste 3 levensjaren van het kind zijn enorm. Voor wie met kinderen werkt, is het dus belangrijk te weten welke processen zich op lichamelijk en geestelijk gebied voltrekken in deze periode.


Doelstelling

Het belang van de sociale ontwikkeling leren onderkennen, of hoe je kunnen handhaven binnen een maatschappij.


Inhoud

  • Het verloop van de sociale ontwikkeling wordt belicht.
  • De samenhang met de andere ontwikkelingsdomeinen en de onderlinge be├»nvloeding.
  • Bespreking van de alarmsignalen
  • Op welke manier kinderen helpen die bedreigd zijn in hun sociale ontwikkeling?

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?