Praktische assertiviteit

Omschrijving vorming

Assertiviteit is een woord dat men tegenwoordig vaak hoort. Iedereen moet namelijk assertief zijn. Assertief zijn wil zeggen dat men op een positieve manier voor zichzelf of voor iets waar men achter staat, opkomt.

Maar ‘assertief zijn’ is ook een houding. Een assertief persoon is iemand die zowel zichzelf als de ander ten volle respecteert, en er van daaruit voor zorgt dat noch aan de ander, noch aan zichzelf tekort wordt gedaan.


Doelstelling 

De deelnemers weten waarom zij assertief mogen zijn, wanneer zij assertief moeten zijn en hoe zij assertief kunnen zijn.
Opkomen voor jezelf, met respect voor de rechten van de cliënt, collega of verantwoordelijke.

Inhoud 

In deze vormingssessie wordt aandacht besteed aan assertieve vaardigheden die – in de specifieke eigen werkomgeving van de dienstencheque medewerker – belangrijk zijn, zoals:

  • kennismaking met een nieuwe cliënt
  • afspraken maken met een cliënt
  • grenzen stellen
  • wanneer en hoe “nee” zeggen
  • een positieve communicatie opbouwen
  • hoe omgaan met negatieve opmerkingen of harde kritiek

Doelgroep

Medewerkers Dienstencheques
Lesuren
sessie van 3 u
sessie van 4 u
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie
Erkeningsnummer
E262 - 23/02/2011 (sessie van 3 u)
E652 - 21/06/2013 (sessie van 4 u)

Hoe een vorming aanvragen?