Pesters, wat doe je eraan?

Omschrijving vorming

Pesten blijft een oud zeer en is niet te onderschatten.  Het welzijn van kinderen kan er ernstig onder lijden.
Hoe speel je hier als begeleider op in? Jij bent voor kinderen de vertrouwenspersoon en ze verwachten dat je hen ondersteunt. Hoe ga je vanuit deze positie om met pestgedrag?

Inhoud

  • Definitie van pesten
  • De partijen en rollen bij pesten
  • Mechanismen die een rol spelen bij pesten
  • Pestonderzoek
  • Hoe praten over pesten met kinderen?
  • Partners en materialen in de strijd tegen pesten

Doelstelling:

Weten wat pesten is.
Inzicht krijgen in achterliggende mechanismen bij pestgedrag.
Vanuit pedagogisch inzicht vreedzaam leren ingrijpen bij pesten en met kinderen leren praten over pestgedrag.

Doelgroep

Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Lesuren
1 sessie van 3 uur
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?