Overgang naar de kleuterschool

Omschrijving vorming

De ontwikkelingen in de eerste 3 levensjaren van het kind zijn enorm. Voor wie met kinderen werkt, is het dus belangrijk te weten welke processen zich op lichamelijk en geestelijk gebied voltrekken in deze periode.


Doelstelling

Weten wat “schoolrijp zijn” is en weten welke “eisen” de kleuterscholen stellen.


Inhoud

  • Vaardigheden van een kind van 2,5 à 3 jaar binnen een normaal ontwikkelingspatroon
  • Welke zijn de criteria van het begrip “schoolrijp”
  • De kleuterschool: welke is de rol, de functie en de werking ervan bij de verdere ontwikkeling van het kind.
  • Tenslotte de overstap: Hoe kan de kindbegeleid(st)er helpen met de voorbereiding?

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op w locatie

Hoe een vorming aanvragen?