Omgaan met moeilijk gedrag van de bejaarde

Omschrijving vorming

De idyllische voorstelling dat elke, door ons te verzorgen, bejaarde een aardige en dankbare cliënt is, kan gerust naar het land der fabelen worden verwezen. Mensen zijn nu eenmaal zoals ze zijn en ook bij onze cliënten tref je mopperende, eigenwijze, stille, zeurende en schijnbaar ondankbare klanten. Soms is dit gedrag terug te brengen tot typische ouderdomsverschijnselen. Vaak echter ligt het in het karakter van de persoon zelf. Als zorgverlener is het belangrijk ook met lastig gedrag op een professionele wijze om te kunnen gaan.

Doelstelling

Door het verwerven van inzicht in diverse soorten “lastige” karaktereigenschappen, beroepsmatig leren omgaan met moeilijke cliënten.

Inhoud

  • Zijn onze cliënten werkelijk lastig of ervaren wij dat zo?
  • Wat verstaan we onder lastig of moeilijk gedrag?
  • Oorzaken van moeilijk gedrag bij de cliënt.
  • Lastige karaktereigenschappen.
  • Beroepshouding ten opzichte van lastige cliënten.

Tip: de vorming “Agressie in de thuiszorg” sluit zeer goed aan bij dit thema.

Doelgroep

Medewerkers Dienstencheques
Lesuren
sessie van 3 u
sessie van 4 u
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie
Erkeningsnummer
E101 - 27/07/2010 (sessie van 3 u)
E655 - 21/06/2013 (sessie van 4 u)

Hoe een vorming aanvragen?