Omgaan met kritiek

Omschrijving vorming

Kennis en vaardigheden rond verzorgende taken volstaan niet langer als enige beoordelingscriteria voor personen, werkzaam in de kinderopvang. Ook beroepshouding en sociale vaardigheden worden toegevoegd aan de lijst van competenties van kindbegeleid(st)ers en onthaalouders. Het is niet alleen van belang wat ze doen, maar ook hoe zij het doen in relatie met anderen. Omgaan met andere volwassenen, elk met hun eigen karakter en (on)hebbelijkheden, is dan ook een kunst.

Doelstelling

Positief kunnen omgaan met kritiek.

Inhoud

  • Wanneer spreken we over kritiek?
  • Welke soorten kritiek kunnen we geven en krijgen?
  • Hoe reageer je best op kritiek?
  • Er wordt een actieve inzet verwacht van de deelnemers in een aantal praktische oefeningen.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
Vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?