Omgaan met conflicten

Omschrijving vorming

Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste professionele ‘werkrelatie’ of werkvorm te vinden waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden bewaakt. Vooral wanneer er meningsverschillen of conflicten ontstaan, is het belangrijk om inzicht te hebben in het eigen beroepsmatig functioneren naar ouders, collega’s en andere betrokkenen toe.

Doelstelling

Inzicht krijgen in conflictstijlen om uiteindelijk beter met conflicten te kunnen omgaan.

Inhoud

  • Wat zijn conflicten?
  • Stappen in een conflict
  • De conflictstijlen
  • Welke stijl is effectief?

Doelgroep

Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?