Omgaan met conflicten

Omschrijving vorming

Schijnbaar is werken in gezinnen een eenvoudige kwestie van vraag en aanbod, waarbij de betrokken partijen zonder problemen samenwerken. De realiteit is vaak anders; ook in deze situatie kunnen er conflicten ontstaan.
Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste professionele ‘werkrelatie’ of werkvorm te vinden waarbij de belangen van alle betrokken partijen worden bewaakt.
Conflicten kunnen altijd op verschillende wijze worden aangepakt. Afhankelijk van de situatie en de personen die betrokken zijn bij het conflict, is één of andere conflictstijl meer of minder gepast.

Doelstelling

Inzicht krijgen in conflictstijlen om uiteindelijk beter met conflicten te kunnen omgaan.

Inhoud

  • Wat zijn conflicten?
  • Stappen in een conflict
  • De conflictstijlen
  • Welke stijl is effectief?

Doelgroep

Medewerkers Dienstencheques
Lesuren
sessie van 3 u
sessie van 4 u
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie
Erkeningsnummer
E155 - 27/07/2010 (sessie van 3 u)
E651 - 21/06/2013 (sessie van 4 u)

Hoe een vorming aanvragen?