Observeren, registreren en signaleren

Omschrijving vorming

De basis voor een gezond leven wordt gevormd in de eerste levensjaren.
Elke ouder heeft behoefte aan steun bij het uitvoeren van de opvoedingstaak. Op informele wijze kunnen opvanginitiatieven hierin tegemoetkomen. De steun kan preventieve doeleinden dienen. Bijvoorbeeld wanneer het gedrag van het kind een vermoeden wekt van mogelijk gedragsstoornissen.
Deze vorming behandelt de essentiƫle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het deskundig observeren.

Doelstelling

De principes bijbrengen van nauwkeurig en objectief observeren.

Inhoud

  • Op aanvraag kan dit zowel via theorie als via praktijk op de werkvloer of als een combinatie van beiden gebeuren.
  • Naargelang de gekozen werkvorm worden deze principes aan de hand van videobeelden en/of gezamenlijke observatie op de werkvloer aangeleerd.
  • Enkele observatie-instrumenten worden onder de loep genomen en men leert ze te gebruiken.
  • Verder komen de concrete registratie en signalering aan de leidinggevende en de arts aan bod.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Leidinggevenden
Kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?