Nooit moe? Overbeweeglijke kinderen

Omschrijving vorming

Bepaalde gedragingen van kleine kinderen, zoals niet stil kunnen zitten, kunnen het geduld van de kindbegeleid(st)ers én de ouders zwaar op proef stellen.
Om op moeilijk gedrag op de juiste manier te reageren is kennis nodig van de oorzaken van afwijkend gedrag. Vanuit die kennis kunnen we, in samenspraak met de ouders, het kindje helpen bij het aanleren van gepast gedrag.

Doelstelling

Het verschil kunnen zien tussen een gewoon, heel actief kind en een hyperactief kind.
Weten hoe om te gaan met drukke kinderen. Weten hoe men een gesprek moet voeren met de ouders van een kindje, waarvan men vermoedt dat er iets meer aan de hand is.

Inhoud

  • Wat heet ‘druk’? Wat is een druk kind zonder ADHD?
  • Concrete tips om het drukke gedrag handelbaar en aanvaardbaar te maken tijdens de opvang.
  • Bestaat er een bepaald baby-, peuter-, en kleutergedrag?
  • Wat is ADHD? De symptomen, de oorzaken, de behandeling.
  • Gedragssignalen die, bij het ouder worden van het kind, kunnen evolueren tot een ADHD-diagnose.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?