Motorische ontwikkeling

Omschrijving vorming

De ontwikkelingen in de eerste 3 levensjaren van het kind zijn enorm. Voor wie met kinderen werkt, is het dus belangrijk te weten welke processen zich op lichamelijk en geestelijk gebied voltrekken in deze periode.
En wat als een kind afwijkt van het normale ontwikkelingspatroon?
Werken vanuit de inclusiegedachte dat niemand mag worden uitgesloten om zijn anders-zijn, vraagt kennis, inzicht en zelfvertrouwen.


Doelstelling

Inzicht verkrijgen in de normale en de afwijkende motorische ontwikkeling van de kinderen.


Inhoud

  • De verschillende mijlpalen in de motorische ontwikkeling
  • Mogelijke afwijkingen zoals niet kruipen, poepschuiven, e.d.
  • De invloed van de verschillende houdingen en technieken
  • Het belang en de invloed van buik- en ruglig, veelvuldig maxi-cosi-gebruik

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op locatie

Hoe een vorming aanvragen?