Mijn job, mijn trots!

Omschrijving vorming

De kans dat je een negatieve kijk op jezelf en je job gaat ontwikkelen, is groter als de reacties van anderen een negatieve ondertoon hebben.
Een nuchtere (rationele) waardering van je werk, kan je beroepstrots ondersteunen, waardoor je (weer) plezier hebt in je job.

Doelstelling

Inzicht krijgen in de betekenis, de meerwaarde van het werk voor: de maatschappij, de opvang, de ouder, het kind en jezelf.
Het eigen werk leren waarderen als een waardevolle bijdrage in de kinderopvang.

Inhoud

Verdiepend groepsgesprek aan de hand van volgende vragen:

  • Wat houdt mijn job eigenlijk in? (Taken en opdrachten binnen mijn dienstverband)
  • Wat betekent het voor mij een begeleidende rol te hebben binnen de kinderopang
  • Door wie laat ik mij beïnvloeden in mijn kijk op mijn job?
  • Kan en/of wil ik mijn werk kunnen uitleggen aan anderen?
  • Voel ik mij door anderen gewaardeerd in mijn werk en waardeer ik mijzelf wel voldoende?
  • Wie zou mij en mijn werk eigenlijk moeten waarderen?
  • Krijg ik positieve support van mijn werkgever, mijn verantwoordelijke en collega’s?

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
gezinsopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
Vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?