Levensreddend handelen bij kinderen (met geldig attest)

Omschrijving vorming

Wanneer er zich een noodsituatie met een kind voordoet, moet men in staat zijn de juiste (levensreddende) handelingen te stellen in afwachting van de komst van de hulpdiensten.

Doelstelling

De deelnemers kunnen een doeltreffende aanpak verzekeren bij levensbedreigende situaties.
De deelnemers kunnen baby’s, peuters en kinderen reanimeren conform de richtlijnen van de Europese en Belgische Reanimatie Raad.

Inhoud

De voorwaarden waaraan deze basisopleiding en het bijhorende attest moeten voldoen, zijn vastgelegd in het MB van 26 februari 2009 (Belgisch Staatsblad van 17 maart 2009)

Het theoretisch luik omvat:

 • De typische gevaren voor kinderen.
 • De basisprincipes van ‘het leren omgaan met een noodsituatie’.
 • Het stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC-richtlijnen.
 • Het beoordelen van de vitale functies (bewustzijn, ademhaling en circulatie).

Het praktische luik omvat:

 • Het inoefenen van reanimatie op poppen, afhankelijk van de leeftijd van het opgevangen kind:
  • baby’s en peuters (0-3 jaar)
  • kinderen (2,5-12 jaar).
 • De handelingen bij verslikken en stikken.
 • De veiligheidshouding (stabiele zijligging).

De deelnemers ontvangen na het volgen van deze cursus een geldig attest aangepast aan de leeftijd van de kindjes die u opvangt.
Zo bent u bij VIAC in orde in het kader van de verplichte vormingsattesten.
Opgelet: dit attest heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 15
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?