Lachen, een gezond werkinstrument

Omschrijving vorming

Lachen is goed voor lichaam en geest. Toch doen we het steeds minder vaak.
De kindbegeleid(st)er of onthaalouder die lachen als communicatiemiddel gebruikt, weet dat dit heel veel kan veranderen in de relatie tussen zorgverlener en cliënt.


Doelstelling

Lachen en het gebruik van humor leren toepassen op het geschikte moment.
De weldaden van lachen en humor leren kennen.


Inhoud

  • Wat is lachen, wat is humor?
  • De voorwaarden voor het gebruik van humor.
  • De voordelen van lachen en humor
  • De werking op het lichaam
  • Oefeningen waardoor de deelnemers zelf de heilzaamheid van lachen ondervinden.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Lesuren
1 Sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
Vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?