Kinderen met autistische trekjes

Omschrijving vorming

Het duurt soms jaren alvorens er voldoende wetenschappelijke informatie vergaard is rond bepaalde stoornissen. En het duurt vaak nog langer om de stoornis als ziektebeeld erkend te krijgen. Autismespectrumstoornissen behoren nu eindelijk tot de groep van officieel erkende stoornissen.

Doelstelling

Inzicht verkrijgen in autisme en de denk- en belevingswereld van de autist, om vandaar uit praktisch te leren omgaan met het autistische kind.

Inhoud

  • Wat is autisme? De vele gezichten van autisme.
  • Van ongestructureerde chaos tot duidelijkheid.
  • Geef me de 5: een begeleidingsmethode in het omgaan met autistische kinderen.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?