Het ABC van de communicatie

Omschrijving vorming

Succesvolle communicatie ontstaat wanneer het verschil, tussen wat door de ene persoon wordt bedoeld en wat door de andere persoon wordt geïnterpreteerd, zo klein mogelijk is.
Het verkleint de kans op misverstanden en zorgt voor een goede relatie tussen collega’s, de ouders en de kinderbegeleid(st)ers.

Doelstelling

De deelnemers leren de basisvaardigheden van de communicatie, om alzo op een respectvolle en open manier te praten met ouders, collega’s, ….

Inhoud

  • Sprekende lichaamstaal
  • Actief luisteren
  • Leren interpreteren
  • Ik-vorm communicatie
  • Omgaan met negatieve opmerkingen
  • Tips en technieken

Doelgroep

Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang Onthaalouders
Gezinsopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
Vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?