(H)erken kindermishandeling

Omschrijving vorming

Werken met kinderen is prettig en geeft voldoening omdat je bijdraagt aan een gelukkige en evenwichtige kindertijd. Toch kunnen ook wij geconfronteerd worden met verontrustende signalen, die zouden kunnen wijzen op mis(be)handeling.
Immers, één op tien kinderen onder de 18 jaar wordt het slachtoffer van geweld, verwaarlozing of misbruik.
Hoe alert te reageren op die signalen, is voor elke kindbegeleid(st)er van belang.


Doelstelling

De deelnemers informeren over de problematiek van het mishandelde kind en ideeën aanreiken voor het bieden van hulp op korte en langere termijn.


Inhoud

  • Wat is kindermishandeling? Uitdiepen van de problematiek.
  • Waarom zijn we zo bang als we ermee geconfronteerd worden?
  • Wat maakt dat kinderen reageren zoals ze reageren?
  • Samen zoeken naar eerstelijnshulp en aanreiken van eerstelijnshulp.
  • Realistische oplossingsstrategieën uitwerken.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven - groepsopvang Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Andere (vrijwilligers, ouders, scholen, enz.)
Lesuren
3 uur
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?