Grenzen stellen, straffen en belonen

Omschrijving vorming

Wat kan, wat kan niet? Wat mag, wat mag niet? Wat is aanvaardbaar, wat niet?
Binnen elke cultuur heersen er wetten en regels. Zijn deze regels wel conform de biologische en geestelijke ontwikkelingsprocessen die een kind ondergaat?
Wat mogen wij verlangen? Hoe pakken we het aan?

Doelstelling

Bestuderen hoe het stellen van grenzen het kind enerzijds zal beschermen en anderzijds zal zorgen voor structuur en veiligheid.

Inhoud

  • Wat mogen we verwachten van peuters?
  • Waarom overtreden kinderen hun grenzen?
  • Hoe vermijd je ongewenst gedrag?
  • Wanneer ga je over tot straffen en belonen?
  • Hoe beloon en straf je effectief?

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
Groepsopvang
Onthaalouders
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?