Gehechtheidrelaties

Omschrijving vorming

De ontwikkelingen in de eerste 3 levensjaren van het kind zijn enorm. Voor wie met kinderen werkt, is het dus belangrijk te weten welke processen zich op lichamelijk en geestelijk gebied voltrekken in deze periode.


Doelstelling

Zich bewust worden van – en inzicht verwerven in – de noodzaak van een goede hechting van een kindje als basis voor zijn verdere (emotionele) ontwikkeling.


Inhoud

  • Wat is een gehechtheidsrelatie?
  • In welke levensfase van het kindje wordt deze hechte band ontwikkeld?
  • De noodzaak van een gezonde hechting als ontwikkelingsbasis.
  • Hechtingsproblemen en hun gevolgen.
  • Hoe “gehecht” zijn wij aan kindjes en de kindjes aan ons?
  • Signalen leren onderkennen, die zouden kunnen wijzen op een hechtingsstoornis.

Doelgroep

Kindbegeleid(st)ers kinderdagverblijven
groepsopvang Onthaalouders -
Gezinsopvang
Begeleid(st)ers buitenschoolse kinderopvang
Lesuren
1 sessie
Deelnemers
Maximum 20
Locatie
vorming op uw locatie

Hoe een vorming aanvragen?